Albano kv 14 och 15
Södra Värtan – vinst parallellt uppdrag
Nacka Strand – vinst parallellt uppdrag